Arabeya

Learn Arabic in egypt

Arabeya Arabic Language Institute etablerades 2003 med syfte att erbjuda intensivkurser i arabiska för alla nivåer i Modern standardarabiska (MSA) och egyptisk arabiska (ECA; Egyptian Colloquial Arabic).
Vår filosofi utmärker sig i vår hängivelse till, och med betoning på, små grupper. Desto färre studenter, desto mer uppmärksamhet får vardera student.