Arabeya

Learn Arabic in egypt

Arabiska för journalister
NyaKurser
Den primära avsikten med arabiska-för-journalister-programmet är att introducera arabiskstuderande till skrivmetoder, läsning, översättning, och att lyssna till olika typer av arabisk media.

För mer information, besök gärna: Arabic for Journalism

 

 

 

 

 NyaKurserAffärskommunikation på arabiska
Den här kursen hjälper dig att öka ditt ordförråd och att ta kontrollen över din arabiska i affärssammanhang, med fokus på tal under press, skriva verkningsfulla brev och dokument, förbereda formella och informella rapporter (på arabiska).

För mer information, besök gärna Arabic Business Communications


NyaKurserArabisk kalligrafi
2 nivåer för varje kalligrafistil:
Varje nivå: 16 timmar
Den här kursen erbjuds i varierade stilar, inkluderat Farsi, Diwani, Thuluth, Rig’aandNaskh, och är tillgänglig för alla våra studenter som är intresserade av att lära sig kalligrafi

För mer information, besök gärna Arabic Calligraphy programArabiska fördiplomater
Arabiska för diplomater är ett program som är specialiserat för behoven hos diplomater i deras globala miljö. Färdigheter i publika framträdanden i form av tal, kommunikationstekniker för formella och informella sammanhang.

För mer information, besök gärna: http://arabeya.org/summer-program-2021

Arabiska för barn
Våra arabiska-för-barn-program gör det lätt och roligt för barn från 6 år- och över, att lära sig arabiska. Programmet är individuellt skräddarsytt för respektive barns behov och krav. Kurserna ges av högst kvalificerade lärare med arabiska som modersmål, och genomförs i form av privatlektioner eller i små grupper för att säkerställa att erat barn får den uppmärksamhet som behövs för bästa resultat.

För mer information, besök gärna: http://www.arabeya.org/arabic-for-kids-program